Đang tải dữ liệu ...
logo
  • Hữu Cơ Nhật Bản Sư Tử 25KG

Cung cấp cho đất chất hữu cơ từ nguồn tự nhiên (phân chuồng tổng hợp, than bùn, bã bùn mía)
đã qua xử lý bằng công nghệ vi sinh để cải tạo, tăng độ phì nhiêu cho đất.
Tăng hiệu suất hấp thu dinh dưỡng của cây trồng nhờ hàm lượng chất hữu cơ cao và đặc tính ổn
định pH trung tính của sản phẩm.
Bổ sung vào đất các chủng vi sinh vật hữu ích nhằm duy trì mật độ vi sinh vật hữu ích luôn cao hơn
mật độ vi sinh vật bất lợi trong đất.
Tăng cường vi lượng cho cây trồng mà một số loại phân bón khác thiếu hoặc không có.
Bổ sung kèm nấm đối kháng Trichoderma giúp phòng ngừa và hạn chế các bệnh về rễ.

Hỗ trợ trục tuyến
icon skype ĐÌNH TUYỂN
SĐT : 0967060540
Email : ĐÌNH TUYỂN
icon skype HUYỀN NGUYỄN
SĐT : 0915 84 0008
Email : HUYỀN NGUYỄN