Đang tải dữ liệu ...
logo
  • LÂN ĐEN CON CÁ USA

Cải tạo đất - Hạ phèn - Giải độc hữu cơ
Tăng hiệu suất hấp thu phân bón trên cơ sở tăng PH đất (Đưa PH chua tiến dần đến trung tính).
Ngoài việc cung cấp Lân cho cây trồng, còn bổ sung thêm trung vi lượng như : Ca, Mg, Si, Mn, Zn,
những nguyên tố này thường bị thiếu hụt trong đất sau thời gian canh tác.
Hạn chế sâu, bệnh hại cây trồng ở vùng rễ.
Là vật liệu không thể thiếu dùng để ủ hoai phân chuồng.

Hỗ trợ trục tuyến
icon skype ĐÌNH TUYỂN
SĐT : 0967060540
Email : ĐÌNH TUYỂN
icon skype HUYỀN NGUYỄN
SĐT : 0915 84 0008
Email : HUYỀN NGUYỄN