Đang tải dữ liệu ...
logo
  • NPK Tháp Cao 15-5-27 Hạt Xanh PACIFIC

- Sử dụng cho tất cả các loại đất trồng, phù hợp với mọi loại đất canh tác
- Sử dụng cho giai đoạn phục hồi sau thu hoạch và nuôi trái.
- Chứa thành phần đạm (N) và kali (K2O) cao giúp cây trồng sinh trưởng
và phát triển mạnh nuôi trái.
- Giúp chồi, lá xanh tốt và phục hồi sau thu hoạch.

Hỗ trợ trục tuyến
icon skype ĐÌNH TUYỂN
SĐT : 0967060540
Email : ĐÌNH TUYỂN
icon skype HUYỀN NGUYỄN
SĐT : 0915 84 0008
Email : HUYỀN NGUYỄN