Đang tải dữ liệu ...
logo
  • NPK THÁP CAO 16-16-8 USA

- Cây trồng sinh trưởng, phát triển mạnh.
- Tăng sức chống chịu với điều kiện bất lợi.
- Bổ sung các trung lượng hợp lý, không gây chua đất, nâng cao đội phì cho đất.
- Tăng năng suất cây trồng, tăng lợi nhuận.

Hỗ trợ trục tuyến
icon skype ĐÌNH TUYỂN
SĐT : 0967060540
Email : ĐÌNH TUYỂN
icon skype HUYỀN NGUYỄN
SĐT : 0915 84 0008
Email : HUYỀN NGUYỄN