Đang tải dữ liệu ...
logo
  • SUPER LÂN THÁI BÌNH DƯƠNG

Khử chua, hạ phèn, giải độc đất

Cân bằng độ PH trong đất, khôi phục khô cành, vàng là, xoán lá.

Kích thích ra rễ cực mạnh, tăng khả năng hấp thụ tối đa chất dinh dưởng trong đất.

Dùng cho tất cả các loại cây trồng

Hạn chế nghẹt rễ, vàng lá sinh lý, giảm thối rễ, chết cây non do thiếu hụt vi lượng,

Thúc bật mầm hoa, ra hoa sớm

Hỗ trợ trục tuyến
icon skype ĐÌNH TUYỂN
SĐT : 0967060540
Email : ĐÌNH TUYỂN
icon skype HUYỀN NGUYỄN
SĐT : 0915 84 0008
Email : HUYỀN NGUYỄN